#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3

საერთაშორისო კოდი პროცედურა ღირებულება
3-1 WAA199

ანესთეზია ლიდოკაინით
უბისთეზინით, ულტრაკაინით

5ლარი,

7ლარი

3-2 EBSA10 კბილის ექსტრაქცია (სირთულის მიხედვით) 20-50 ლარი
3-3 EBSA12 რეტენციული კბილის ექსტრაქცია 200 ლარი
3-4 EBSA12 დისტოპირებული კბილის ექსტრაქცია 150 ლარი 
3-5 EBSA10 ფესვის ექსტრაქცია (სირთულის მიხედვით)  20-30 ლარი
3-6 EASB10

ენის ლაგამის კორექცია
ლაზერით

60 ლარი,

80 ლარი

3-7 EASB10

ტუჩის ლაგამის კორექცია
ლაზერით

60 ლარი
80 ლარი
3-8 EFSA50

ფესვის მწვერვალის რეზექცია (1 კბილი)
2 და მეტი კბილის (თითოეული)

150 ლარი

70 ლარი

3-9 DMSA20 ოდონტოგენური კისტა ჰაიმორის წიაღში შემავალი 420 ლარი
3-10 ECSA10 პერიოსტიტის მკურნალობა 80 ლარი
3-11 QASA10 ოდონტოგენური აბსცესი 160 ლარი
3-12 QASA10 ფურუნკული 80 ლარი
3-13 QASA10 არაოდონტოგენური აფსცესი 120 ლარი
3-14 EBSB05  კბილების ტრავმული დაზიანება 150 ლარი
3-15 ECSB20 ეგზოსტოზის კორექცია (1 ეგზოსტოზი) 70 ლარი
3-16 EBSA20 ჰემისექცია 50 ლარი
3-17 ECSA30 პერიკორონარიტი (ქუდაკის მკურნალობა) 30 ლარი
3-18 QASA10 ალვეოლიტის მკურნალობა  20 ლარი
3-19 ECSA32 ეპულისის მოკვეთა  80 ლარი
3-20 EBSB10

იმპლანტაცია (1 ერთეული)
ისრაელის იმპლანტი
გერმანული იმპლანტი

 600 ლარი ,

900 ლარი

3-21 ECSB10 გინგივოპლასტიკა  170 ლარი
3-22 ECSB10

ვესტიბულოპლასტიკა
ლაზერით

 150 ლარი ,

180 ლარი

3-23 ECSB10

გინგივოტომია, გინგივექტომია
ლაზერით

 10 ლარი

, 30 ლარი

3-24 ECSB05

პაროდონტოპლასტიკა (ხელოვნური ძვლის გარეშე)

 230 ლარი
3-25 ECSB50

პაროდონტოპლასტიკა ხელოვნური ძვლის შეტანით
ისრაელის 0,5გ
იტალიური 0,5გ
Gერმანული 0,5გ
შვეიცარული 0,5გ

 330 ლარი,

350 ლარი,

375 ლარი,

390 ლარი

3-26 WAA280

სამწვერა ნერვის პერიფერიული ტოტების ნევრალგია
ან ნევრიტი

 240 ლარი
3-27 ACSB99  ნეიროეგზერესი  320 ლარი
3-28 ELSA20  სანერწყვე ჯირკვლების კენჭოვანი დაავადება  260 ლარი
3-29 EFSA10  ოდონტომა, ცემენტომა, ოსტეომა.  200 ლარი
3-30 DMSA12  ოდონტოგენური ჰაიმორიტი  460 ლარი
3-31 DMSA12  ლორწქვეშა კისტა  110 ლარი
       
       
       
Copyright © 2013 Created By WebStudia.Ge